Niet biologisch

Regelmatig wordt er vanuit gegaan dat het vlees van het Rijnrund® biologisch is. Wouters wil dit volledig ontkrachten door te melden dat dit niet zo is. “Bij de biologischehouderij zijn er simpelweg voorschriften waar ik en mijn koeien zich totaal niet in kunnen vinden” weet Wouters te melden. Er zijn nogal wat regels in de biologische veehouderij die de gegarandeerd hoge kwaliteit negatief beïnvloeden. Het voornaamste is dat allerlei factoren beheerst moeten worden om de hoge kwaliteit te behalen. Als er in een weiland distels staan eet een koe daar omheen, de koe lust ze simpelweg niet. In de biologische teelt is het verboden om deze distels te verdelgen. Als dit niet gebeurt groeien de distels door en komen ze in het hooi terecht dat gewonnen wordt voor de koeien en komen de koeien dat onkruid de hele winter tegen in hun wintervoorraad hooi.
In de biologische teelt is het verboden om kunstmest te strooien in de wei zodat het gras sneller groeit. Op het moment dat het gras van de Rijnrunderen op begint te raken moet er wel met kunstmest gestrooid worden zodat er weer snel, smakelijk gras gaat groeien.
De biologische veehouderij is fel tegenstander van keizersneden bij geboorte. Bij de Rijnrunderen komt zo’n keizersnede regelmatig voor omdat de gespierde kalveren  anders met heel veel pijn en moeite ter wereld moeten komen. Dit levert veel stress en voornamelijk pijn op bij moederkoe èn bij het kalf. Daar waar een keizersnede vroeger een behoorlijke klus was voor een veearts is dat nu een routineklus voor de veearts.


Nestje met kievitseieren

De productie van Rijnrund® wordt extensief bedreven. Dit houdt in dat het land niet meer dan 2x per jaar wordt gemaaid. Als er gemaaid gaat worden voor de hooi productie, dit gebeurt meestal begin juni, wordt er gemaaid met een maaimachine van maximaal 3 meter breed. Op deze manier kan Wouters de jonge vogels, fazanten en hazen goed in de gaten houden en wordt de nieuwe aanwas gewaarborgd.

Al vroeg in het voorjaar worden de nesten van de weidevogels goed in de gaten gehouden. Op het moment dat er met de tractor werkzaamheden verricht gaan worden op het land wordt het weiland minstens een week van te voren dagelijks gecontroleerd op  nestjes van weidevogels. Gevonden nesten met eieren van broeiende weidevogels worden gemarkeerd zodat er met de machines ruim om de nesten heen gewerkt kan worden. 

 

 

 

 

 


Een paar jonge haasjes