De historie

Al op zeer jonge leeftijd openbaarde zich al een hele duidelijke interesse in vleeskoeien bij Marcel Wouters. Op de lagere school al hield Marcel de koeien van de boer naast zijn school nauwlettend in de gaten en als de schoolbel om 15.30 uur voor het laatst luidde spoedde Marcel zich huiswaarts om thuis op de boerderij mee te helpen.
De van oorspong melkveehouderij werd na de invoering van de zogenaamde melkquota omgevormd tot een vleeskoeien bedrijf. Op de boerderij waren van alle soorten vleeskoeien aanwezig. Er is nog nooit gewerkt met één specifiek ras. Van overal werden magere koeien betrokken en na een aantal maanden vonden de koeien hun weg weer naar de diverse vleesbedrijven.

Tijdens de middelbare school kwam Marcel bij een volambachtelijke slagerij te werken. Daar leerde Marcel alle facetten van het vak. Van slachten tot uitbenen, van worst maken tot winkelbediening. Ook daar ging de interesse uit naar het rundvlees. Iedere week was daar de levende beoordeling van de koe. Tijdens het uitbenen weer wijzer worden en met de neus pal bovenop een rijpingsproces staan heeft geresulteerd in een enorme kennis over rundvlees.

Na de middelbare school is Marcel een opleiding aan de Slagersvakschool (SVO) gaan volgen. Daar waar velen een opleiding gingen volgen waarbij je één dag per week theoretische kennis op deed in de schoolbanken en de rest praktijkgericht in een leerbedrijf, ging Marcel 5 dagen per week naar school. De reden hiervoor was dat de zogenaamde praktijkkennis ruimschoots aanwezig was. Toen het diploma was behaald ging Marcel niet alleen in een andere slagerij aan het werk om daar ervaring op te doen maar bleef hij in de overige uren ook werkzaam op de boerderij.


Het houden van vleeskoeien zit de familie Wouters al generaties in het bloed